Tải về
Vị trí hiện tại : Caheo tv > kho dữ liệu > 沃尔夫斯堡女足 Nhóm

沃尔夫斯堡女足

2023-2024 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
GER Frauen Bundesliga
GER Women's Cup
UEFA Nữ Champions League

Bảng xếp hạng

GER Frauen Bundesliga GER Frauen Bundesliga
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Vào/Mất
Điểm
Tổng
14
11
2
1
40/10
35
Chủ
7
6
1
0
16/2
19
khách
7
5
1
1
24/8
16

Thống kê kèo

Trận
Thắng
Thua
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thua
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
7
2
1
28.57%
14.29%
thắng Thua thắng
khách
7
1
2
14.29%
28.57%
Thua thắng thắng
Trên
5
2
3
40.00%
60.00%
thắng thắng Thua thắng thắng
Dưới
1
1
0
100.00%
0.00%
Thua
Tổng
14
0
0
0.00%
0.00%
thắng Thua thắng Thua thắng thắng

Thống kê Tài Xỉu

Trận
Tài
Tỷ lệ Tài
Tỷ lệ Xỉu
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
7
1
2
14.29%
28.57%
Tài Xỉu Xỉu
khách
7
2
1
28.57%
14.29%
Tài Xỉu Tài
Tổng
14
0
0
0.00%
0.00%
Tài Tài Xỉu Xỉu Tài Xỉu

Thống kê ghi bàn

Trận
1trái
2trái
3trái
4trái
5trái
6trái
7+trái
Chủ
7
2
1
2
2
0
0
0
khách
7
0
2
1
1
1
1
1
Tổng
14
2
3
3
3
1
1
1

Thống kê Chẵn Lẻ

Trận
Lẻ
Chẵn
Tỷ lệ Lẻ
Tỷ lệ Chẵn
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
7
4
3
57.14%
42.86%
Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn Chẵn Lẻ
khách
7
2
5
28.57%
71.43%
Chẵn Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ Chẵn
Tổng
14
6
8
42.86%
57.14%
Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ

Thống kê Phạt góc

Trận
0-7
8
9
10
11
12
13+
Chủ
7
2
1
1
0
1
0
2
khách
7
3
0
0
1
1
0
2
Tổng
14
5
1
1
1
2
0
4

Nửa trận đấu

Toàn trận
Chủ(14)
khách(14)
Tổng(28)
Thắng Thắng
Thắng Hòa
Thắng Thua
Hòa Thắng
Hòa Hòa
Hòa Thua
Thua Thắng
Thua Hòa
Thua Thua
4
4
0
0
0
2
0
1
0
3
3
1
0
0
2
0
0
1
7
7
1
0
0
4
0
1
1
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy